Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ’IN TARİHİ

 Kuzey Suriye, Mezopotamya ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmasından dolayı Kahramanmaraş Kenti günümüze kadar birçok farklı Medeniyete ev sahipliği yapmıştır.


Şehir bugünkü yerinde Asurlular tarafından Markasi adıyla bir Koloni Kent olarak kurulmuş olup Geç Hititler Döneminde bölgede Gurgum Krallığı kurulmuştur. Geç Hitit Krallıklarının Asurlular tarafından ortadan kaldırılmasından sonra sırasıyla Bölge Makedon, Seleukos ve Kommagene Krallığının egemenliği altına girmiştir. 


Şehir Roma Döneminde MS. I.yy’da Roma egemenliği altına girmiş, şehri zapteden Komutan iktidarda bulunan Gaius Julius Caesar Germanicus (Caligula) onuruna şehrin adını Germanicia (Orjinali  Latincesi ) olarak değiştirmiştir. Maraş, M.S. 395’te Büyük Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiş, M.S. 544’te kısa bir süre Sasanilerin kontrolünde kalıp yeniden Bizanslılarca ele geçirilmiştir. VII. yüzyıldan itibaren de Bizans ile İslâm Devletleri arasında sık sık el değiştirmiştir. Bu durum, 1086 yılında Maraş’a Selçuklu Beyliği’nin hâkim olmasına kadar sürmüştür. Bölgede başlayan Haçlı Seferleri sonucunda kent zaman zaman Haçlılarca istila edilmiş, ardından çevre hükümdarlıkların saldırılarına maruz kalmış ve Moğollarca 1258 yılından itibaren 40 yıl süre ile istila edilmiştir. 1298’de Memlukların kısa süreli idaresinde kalan bölgede, Türk boyları bağımsızlık savaşını kazanarak Dulkadir Beyliğini kurmuştur. Beylik 1522 yılından itibaren Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Bu dönemde sancak sistemiyle diğer eyaletlere bağlı olarak yönetilen Maraş, en son 1915 yılında müstakil sancak haline getirilmiştir.


Maraş, 18. ve 19. yüzyıllarda bölgedeki isyanlardan ve Ermeni ayaklanmalarından büyük ölçüde zarar görmüş, 1919’da İngilizler ve devamında Fransızların işgaline uğramış, şehir halkının buna karşı çıkarak ayaklanması sonucu verilen bağımsızlık mücadelesi sonrasında bağımsızlığına kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilen bu kahramanlık neticesinde şehir İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış ve 07 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından “Kahraman” unvanı verilerek, Kahramanmaraş adını almıştır.

Bu site Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.