Kazılar ve Araştırmalar

           DOMUZTEPE HÖYÜĞÜ

Domuztepe höyüğü, Kahramanmaraş İlinin güneydoğusunda, Pazarcık İlçesinde, Emiroğlu, Kelibişler, Yeniköy ve Demirciler köylerinin yakınında bulunmaktadır. Yerleşim, Narlı Ovası’nda, Aksu Nehri’nin güneyine doğru sıralanan diğer höyüklerin arasında yer alır. Domuztepe’nin bazı alanlarına Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşilmiştir ancak yerleşimin en geniş alana yayıldığı zaman Geç Neolitik Dönem’dir (yaklaşık M.Ö. 7000-5400).

Domuztepe Kahramanmaraş bölgesinde yapılan bir yüzey araştırması sırasında bulunmuştur. Kazı çalışmaları 1995 yılında başlamış, bugüne kadar alan açığa çıkarılmıştır. M.S. 1000 yıllarına kadar kullanılmaya devam etmiş büyük bir Roma yapısının kalıntıları ve küçük bir Hristiyan mezarlığı da ortaya çıkarılanlar arasındadır. Ancak kazı çalışmaları özellikle Neolitik kalıntılar üzerine yoğunlaşmaktadır. Diğer arkeolojik alanlarda tarih öncesi tabakalar çok derinlerde, daha yeni arkeolojik tabakaların altına gömülmüşken Domuztepe’de bu kalıntıların yüzeye bu kadar yakın olması nedeniyle kazı çalışmalarında çok sayıda arkeolojik buluntuya rastlanılmaktadır.

Domuztepe’de yapılan kazılar şehir yaşamının nasıl başladığını anlamamıza yardımcı olması nedeniyle önem arz etmektedir. Höyüğün yüzeyinden toplanan çanak çömlekler, M.Ö. 5500’lerde höyüğün neredeyse tamamına yerleşilmiş olduğunu gösterir. 7000-8000 yıl kadar önce yerleşimin büyüklüğü 20 hektara ulaşmıştır ve bu yönüyle Domuztepe, şehirlerin ortaya çıkışından önce Orta Doğu’da bilinen en büyük yerleşimdir. Burada 2000’den fazla insan yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.

 

                                                             DİREKLİ MAĞARASI

Direkli Mağarası, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 70. kilometresinde, Kahramanmaraş Merkez İlçenin kuzeybatısında yer alan Döngel Köyünün batısında bulunan Yukarı Döngel Obasındadır. Mağara 1959 yılında Prof. Dr. Kılıç KÖKTEN tarafından keşfedilmiş ve kısa süreli bir sondaj kazısı ile bilim dünyasına tanıtılmıştır.

Epi -Paleolitik Döneme  (M.Ö. 14.000-9000) tarihlendirilen Direkli Mağarasında 2007-2009 yıllarında Kahramanmaraş Müzesi Başkanlığında Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Cevdet Merih EREK danışmanlığında, 2010 yılından itibaren ise Doç.Dr. Cevdet Merih EREK Başkanlığında Bilimsel kazılar gerçekleştirilmiş, kazılar devam etmektedir.

2007 yılından itibaren Direkli Mağarasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Epi -Paleolitik Döneme ait bir çok eser bulunmuştur. Bunlardan toprağın pişirilerek sertleştirilmesiyle yapılmış,  boyu olan“Ana Tanrıça” heykelciği İnsanlık tarihinin bilinen en eski pişmiş toprak heykelciğidir. Bu heykelcik Kadının Epi-Paleolitik dönem içindeki önemini vurgulaması açısından önemli bir buluntu olup dönemin bereket sembolüdür.

 

 

Bu site Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.